Byla C-244/13: 2014 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje ( High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/38/EB — 16 straipsnio 2 dalis — Sąjungos piliečio šeimos narių trečiųjų šalių piliečių teisė nuolat gyventi šalyje — Sutuoktinių bendro gyvenimo pabaiga — Apsigyvenimas nedelsiant su kitais partneriais per nenutrūkstamą penkerių metų gyvenimo šalyje laikotarpį — Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 — 10 straipsnio 3 dalis — Sąlygos — Valstybės narės padarytas Sąjungos teisės pažeidimas — Šio pažeidimo pobūdžio nagrinėjimas — Būtinybė pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą)