C-244/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 10-i ítélete (a High Court of Ireland [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ewaen Fred Ogieriakhi kontra Minister for Justice and Equality, Íroszág, Attorney General, An Post (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/38/EK irányelv — 16. cikk, (2) bekezdés — Az uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak huzamos tartózkodási joga — A házastársak közös életének vége — Más élettársakkal történő azonnali letelepedés a folyamatos ötéves tartózkodási időszak alatt — 1612/68/EGK rendelet — 10. cikk, (3) bekezdés — Feltételek — Az uniós jog valamely tagállam általi megsértése — A szóban forgó jogsértés jellegének vizsgálata — Az előzetes döntéshozatalra utalás szükségessége)