Predmet C-244/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Ireland – Irska) – Ewaen Fred Ogieriakhi protiv Minister for Justice and Equality, Irska, Attorney General, An Post (Prethodni postupak — Direktiva 2004/38/EZ — Članak 16. stavak 2. — Pravo stalnog boravišta članova obitelji građanina Unije koji su državljani trećih država — Okončanje zajedničkog života bračnih drugova — Useljavanje s drugim partnerima neposredno nakon okončanja zajedničkog života, a tijekom razdoblja neprekinutog petogodišnjeg boravka — Uredba (EEZ) br. 1612/68 — Članak 10. stavak 3. — Pretpostavke — Povreda prava Unije države članice — Ispitivanje naravi predmetne povrede — Nužnost upućivanja prethodnog pitanja)