Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om rättigheter för inneboende vårdpersonal (yttrande på eget initiativ)