Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Pravice negovalcev, ki živijo z oskrbovanci (mnenje na lastno pobudo)