Mål C-573/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 28 december 2007 – Sea srl mot Comune di Ponte Nossa