Verordening (EEG) nr. 2394/86 van de Commissie van 30 juli 1986 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd