Asia C-446/11 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 30.8.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kuudes jaosto) asiassa T-196/06, Edison v. komissio, 16.6.2011 antamasta tuomiosta