Verordening (EEG) nr. 2309/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van het bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag