Sklep Sveta (EU) 2019/233 z dne 6. novembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v ustreznih odborih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 in 137, globalnega tehničnega predpisa ZN št. 9 ter glede predlogov treh novih pravilnikov ZN