2018 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/233 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turėtų laikytis atitinkamuose Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos komitetuose dėl JT taisyklių Nr. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 ir 137 bei JT bendrojo techninio reglamento Nr. 9 pakeitimų pasiūlymo ir trijų naujų JT taisyklių pasiūlymų