Nõukogu otsus (EL) 2019/233, 6. november 2018, Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetava seisukoha kohta seoses ÜRO eeskirjade nr 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 ja 137 ning ÜRO üldise tehnilise normi nr 9 muutmisettepanekutega ning kolme uue ÜRO eeskirja ettepanekuga