Απόφαση (ΕΕ) 2019/233 του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη όσον αφορά τις προτάσεις τροποποίησης των κανονισμών του ΟΗΕ αριθ. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 και 137, του Παγκόσμιου τεχνικού κανονισμού των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 9, καθώς και όσον αφορά τις προτάσεις τριών νέων κανονισμών του ΟΗΕ