Vec C-592/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons – Belgicko) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/Belgicko