Kawża C-592/16: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta’ Settembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Qorti tal-Appell ta’ Mons – Il-Belġju) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL vs L-Istat Belġjan