Lieta C-592/16: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 14. septembra rīkojums (Cour d'appel de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/État belge