Asia C-592/16: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d'appel de Mons – Belgia) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL v. Belgian valtio