Kohtuasi C-592/16: Euroopa Kohtu presidendi 14. septembri 2017. aasta määrus (Cour d’appel de Mons’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL versus Belgia riik