Věc C-592/16: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Mons – Belgie) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL v. État belge