Επανεξετασμένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενός ειδικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας - μη πυρηνικές πηγές ενέργειας και ορθολογική χρησιμοποίηση της ενέργειας - JOULE ( Joint opportunities for unconventional or long-term energy supply )