VERORDENING (EEG) Nr. 4239/88 VAN DE RAAD van 21 december 1988 tot intrekking en vervanging van Verordening (EEG) nr. 3590/88 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde bereidingen en conserven van vis, van oorsprong uit Noorwegen (1989)