Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 21 oktober 1987. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek. # Niet-uitvoering van arrest 166/82. # Zaak 225/86. TITJUR Commissie/Italië