Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al insulelor Feroe, pe de altă parte, cu privire la adoptarea modificărilor la protocoalele 1 și 4 la acord