Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Komité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af ændringer af aftalens protokol nr. 1 og nr. 4