Decizia (UE) 2016/2063 a Comisiei din 24 noiembrie 2016 de confirmare a participării Irlandei la Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)$