Záverečná správa úradníka pre vypočutie (V súlade s článkami 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže, Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29 (ďalej len „rozhodnutie 2011/695/EÚ“).) Vec AT.37956 – Výstuže do betónu 2020/C 312/06