Cauzele conexate T-50/06 RENV II și T-69/06 RENV II: Hotărârea Tribunalului din 22 aprilie 2016 – Irlanda și Aughinish Alumina/Comisia [„Ajutoare de stat — Directiva 92/81/CEE — Accize pentru uleiurile minerale — Uleiuri minerale utilizate drept combustibil în producția de alumină — Scutire de acciză — Ajutoare existente sau noi — Articolul 1 litera (b) punctele (i), (iii) și (iv) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Securitate juridică — Încredere legitimă — Termen rezonabil — Principiul bunei administrări — Abuz de putere — Obligația de motivare — Noțiunea de ajutor de stat — Avantaj — Afectarea comerțului dintre statele membre — Denaturarea concurenței”]