Uredba Komisije (EEZ) br. 3534/87 od 24. studenoga 1987. o razvrstavanju robe u tarifni podbroj 16.04 E Zajedničke carinske tarife$