Förslag till RÅDETS BESLUT om Europeiska unionens ståndpunkt i associeringskommittén EU–Algeriet beträffande genomförandet av bestämmelserna om industriprodukter i artiklarna 9 och 11 i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan