Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii Európskej únie v rámci Asociačného výboru EÚ – Alžírsko vo vzťahu k vykonávaniu ustanovení článkov 9 a 11 Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej, týkajúcich sa priemyselných výrobkov