Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere UE-Algeria cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la produsele industriale de la articolele 9 și 11 din Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte