Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt van de Europese Unie in het Associatiecomité EU-Algerije betreffende de tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake industrieproducten in de artikelen 9 en 11 van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds