Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par Eiropas Savienības nostāju ES un Alžīrijas asociācijas padomē saistībā ar tādu noteikumu īstenošanu, kuri skar rūpniecības ražojumus, kas noteikti 9. un 11. pantā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses