Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen 9 ja 11 artiklassa tarkoitettujen teollisuustuotteita koskevien määräysten täytäntöönpanoa koskevasta, EU–Algeria-assosiaatiokomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta