Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb seisukohta, mille Euroopa Liit võtab ELi-Alžeeria assotsiatsioonikomitees Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) artiklites 9 ja 11 osutatud tööstustooteid käsitlevate sätete rakendamise kohta