Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Европейския съвет в рамките на Комитета за асоцииране ЕС—Алжир във връзка с прилагането на разпоредбите относно промишлените продукти, предвидени в членове 9 и 11 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна