Cauza T-308/19: Acțiune introdusă la 17 mai 2019 — BU/Comisia