Lieta T-308/19: Prasība, kas celta 2019. gada 17. maijā — BU/Komisija