TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle maidir le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a ghlacadh lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 an 18 Nollaig 2008 lena mbunaítear plean fadtéarmach do stoc trosc agus don iascach a shaothraíonn an stoc sin$