Verordening (EEG) nr. 3455/87 van de Commissie van 18 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1705/87 ten aanzien van de bij uitvoer voor durum tarwe vereiste minimumkwaliteit