Predmet C-775/19: Presuda Suda (deseto vijeće) od 19. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Baden-Württemberg – Njemačka) – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen (Zahtjev za prethodnu odluku – Carinska unija – Uredba (EEZ) br. 2913/92 – Carinski zakonik Zajednice – Članak 29. stavak 1. i stavak 3. točka (a) – Članak 32. stavak 1. točka (c) i stavak 5. točka (b) – Uredba (EEZ) br. 2454/93 – Članak 157. stavak 2. – Određivanje carinske vrijednosti – Transakcijska vrijednost uvezene robe – Pojam ‚uvjet prodaje’ – Plaćanje za davanje prava isključive distribucije)