2009/229/ES: Rozhodnutie Európskeho Parlamentu z  22. apríla 2008 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2006