Kommissionens forordning (EØF) nr. 3388/81 af 27. november 1981 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for vin