Kommissionens forordning (EØF) nr. 3825/88 af 30. november 1988 om den fuldstændige udgave af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter fra den 1. januar 1989