Návrh nařízení Rady o některých omezujících opatřeních vůči Eritreji (předložený společně Komisí a vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku)