Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/2000 af 13. september 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager