Conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón van 1 juni 2010.