Kohtujuristi ettepanek - Cruz Villalón - 1. juuni 2010.#Symvoulio Apochetefseon Lefkosias versus Anatheoritiki Archi Prosforon.#Eelotsusetaotlus: Anotato Dikastirio tis Kypriakis Dimokratias - Küpros.#Riigihanked - Direktiiv 89/665/EMÜ - Artikli 2 lõige 8 - Vaidlustusmenetluse eest vastutav kohtuväline asutus - Hankija niisuguse otsuse tühistamine, millega tunnistatakse üks pakkumus edukaks - Hankija võimalus kaevata see tühistamine edasi siseriiklikusse kohtusse.#Kohtuasi C-570/08. Kohtujuristi ettepanek - Cruz Villalón - 1. juuni 2010.