Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Cruz Villalón της 1ης Ιουνίου 2010.