Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/941 av den 10 juni 2021 om fastställande av ett särskilt förfarande för identifiering av tunga fordon som är certifierade som arbetsfordon men inte registrerade som sådana och om tillämpning av korrigeringar av en tillverkares årliga genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp för att ta med dessa fordon i beräkningen (Text av betydelse för EES)